Veiligheid is het belangrijkst tijdens het leren zeilen

Veiligheid, aan hoeveel cursisten geeft een instructeur les?

Het aantal cursisten dat een instructeur les geeft is een beetje afhankelijk van het type boot. Voor de Valk geldt een ratio van vier kinderen en een instructeur per boot. Vaak varen we bij ‘t Stekelbaarsje met drie personen en een instructeur in een Valk.

Voor de zwaardboten en optimisten geldt: 6 kinderen per instructeur. Hoewel het een voorgeschreven ratio is die de veiligheid garandeert, vinden wij dit een erg minimale begeleiding. Vaak geeft een instructeur les aan drie of vier kinderen. Voor meer informatie kunt u kijken op de site van de CWO waarbij wij aangesloten zijn of onder het kopje diploma’s. Kortom, er is meer dan voldoende toezicht. Veiligheid heeft altijd de hoogste prioriteit. Benieuwd wie onze instructeurs zijn? Klik hier

Kortingen voor een zeilweek in Friesland

Gelden er kortingen voor bepaalde zeilweken?

Ja! Voor de weken 32 en 35 geldt een korting van € 50,-

Wanneer u drie kinderen uit hetzelfde gezin opgeeft, geldt er eveneens een korting. U mag over 1 persoon 15 % korting rekenen!

Het zeilkamp waar je echt leert zeilen

Moet ik het bedrag in een keer betalen?

Nee. U kunt er voor kiezen om het bedrag voor het zeilkamp in een keer te voldoen of in twee termijnen. Wanneer u er voor kiest om het bedrag in een keer te voldoen, ontvangt u een bedrag van € 8,-