Gelden er kortingen voor bepaalde zeilweken?

Ja! Voor de weken 32 en 35 geldt een korting van € 50,-

Wanneer u drie kinderen uit hetzelfde gezin opgeeft, geldt er eveneens een korting. U mag over 1 persoon 15 % korting rekenen!