Wat is het beleid ten aanzien van mobiele telefoons?

Tijdens de jongerenweken t/m 14 jaar is een mobiele telefoon niet nodig. Mocht uw kind deze wel mee willen nemen, dan wordt deze aan het begin van de week ingeleverd. Elke dag kan uw kind de telefoon ophalen om na het zeilen en voor de theorieles even te bellen. Daarna wordt de telefoon weer ingeleverd. Kinderen in de weken van 14 t/m 18 jaar mogen hun mobiel bij zich houden. Tijdens de activiteiten willen we geen mobiele telefoons.